Chim Rô bốt: Một rôbốt vỗ cánh bay như chim thật

Đã có nhiều Rô bốt được chế tạo để bay, nhưng rất khó có thể tạo ra được một con chim rô bốt bay như con chim thật, tức vỗ cánh bay và giang cánh lươn trong không trung. Nhưng Mask Fisher và nhóm của ông đã làm được, họ đặt tên cho nó là Festo.

Để tạo ra Festo, nhóm đã quan sát chim mòng biển để lập mô hình chế tạo vì cách nó bay lượn và bổ nhào trên biển. Mô hình gồm nhiều yếu tố nhưng các yêu tố quan trọng như trọng lượng và khí động học là rõ ràng nhất cần tìm hiểu từ loài chim này.

Festo là một con chim không hề có da, tất nhiên nó chắc chắn là Chim Rô bốt. Sải cánh của nó dài 2 mét. Chiều dài khoảng 1,6 mét, và trọng lượng, của nó chỉ 450 gram. Và tất cả làm bằng sợi các bon. Ở bên trong ta có một động cơ nhỏ, và bộ phận truyền động ứng lực.


Nhóm chế tạo dùng bộ phận truyền động để truyền dẫn chuyển động của động cơ. Bên trong động cơ, ông ấy gắn ba bộ cảm biến từ trường, nhờ đó con chim rô bốt biết chính xác cánh đang ở đâu. Và nếu nó vỗ lên vỗ xuống … nó có khả thể bay như chim. Nếu cánh vỗ xuống, bạn sẽ có diện tích đẩy lớn Và nếu cánh vỗ đi lên, cánh không còn rộng như thế nữa, và nó dễ kéo lên hơn.

Thách thức tiếp theo của nhóm là định hướng chuyển động bay. Mask Fisher và nhóm của ông phải chuyển nó, đi lên và đi xuống. Nhóm phải tách cánh. Với cái cánh đã tách này , nhóm có được phần nâng ở phần cánh trên, và phần đẩy ở phần cánh dưới. Nhóm chế tạo cũng biết được làm thế nào để tính toán hiệu suất khí động lực để nâng lên từ xoắn thụ động sang xoắn chủ động từ 30% lên tới 80%.

Sau đó nhóm còn phải kiểm soát và điều chỉnh toàn bộ kết cấu. Chỉ khi bạn kiểm soát và điều chỉnh nó, bạn sẽ đạt được hiệu suât khí động lực mong muốn. Tổng lượng năng lượng tiêu thụ vào khoảng 25 watt để cất cánh và từ 16 đến 18 watt trong khi bay.

Đây là một ý tưởng sẽ tác động rất lớn vào việc nghiên cứu giúp con người có thể tự bay được như chim.

                                                                                                                                              Văn Trung

(nguồn: TED)